71.100.40

71.100.40
71.100.40 - Поверхнево-активні речовини
ГОСТ 4.381-85 - СПКП. Средства моющие синтетические. Номенклатура показателей
ГОСТ 22567.1-77 - Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности
ГОСТ 22567.2-77 - Средства моющие синтетические. Метод определения гранулометрического состава
ГОСТ 22567.3-77 - Средства моющие синтетические. Метод определения стабильности
ГОСТ 22567.4-77 - Средства моющие синтетические. Метод измерения массы определенного объема
ГОСТ 22567.6-87 - Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли поверхностно-активных веществ. - Взамен ГОСТ 22567.6-77
ГОСТ 22567.7-87 - Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли фосфорнокислых солей. - Взамен ГОСТ 22567.7-77
ГОСТ 22567.8-77 - Средства моющие синтетические. Методы определения силиката натрия
ГОСТ 22567.9-87 - Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли карбоната или бикарбоната натрия. - Взамен ГОСТ 22567.9-77
ГОСТ 22567.11-82 - Средства моющие синтетические. Метод определения отбеливающей способности
ГОСТ 22567.12-82 - Средства моющие синтетические. Метод определения сыпучести
ГОСТ 22567.13-82 - Средства моющие синтетические. Метод определения цвета
ГОСТ 23361-78 - Средства пеномоющие. Технические условия
ГОСТ 25163-82 - Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Метод определения свободных полиэтилен-гликолей и активного вещества в неионогенных ПАВ
ГОСТ 28478-90 (ИСО 6844-83) - Вещества поверхностно-активные. Определение содержания неорганического сульфата. Титриметрический метод
ГОСТ 29190-91 (ИСО 1064-74) - Вещества поверхностно-активные. Метод определения кажущейся плотности паст
ГОСТ 29232-91 (ИСО 4311-79) - Анионные и неионногенные поверхностно-активные вещества. Определение критической концентрации мицеллообразования. Метод определения поверхностного натяжения с помощью пластины, скобы или кольца
ГОСТ 29263-91 (ИСО 2174-90) - Вещества поверхностно-активные. Метод приготовления воды заданной кальциевой жесткости
ДСТУ 2161-93 - Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Метод визначення біологічного розкладання поверхнево-активних речовин у водяному середовищі (Замінено на ДСТУ 2161:2010) з 2011-07-01
ДСТУ 2161:2010 - Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Метод визначання здатності до біологічного розкладання аніонних поверхнево-активних речовин. - На заміну ДСТУ 2161-93. Чинний з 2011-07-01
ДСТУ 2207.0-93 (ГОСТ 30024-93) (ISO 607:1980) - Речовини поверхнево-активні і засоби миючі синтетичні. Методи поділу проби
ДСТУ 2207.1-93 (ГОСТ 22567.5-93) - Засоби миючі синтетичні і речовини поверхнево активні. Методи визначення концентрації водневих іонів — На заміну ГОСТ 22567.5-77
ДСТУ 2207.2-93 (ГОСТ 22567.10-93) - Засоби миючі синтетичні. Методи визначення масової частки активного кисню — На заміну ГОСТ 22567.10-79
ДСТУ 2207.3-93 (ГОСТ 22567.14-93) - Засоби миючі синтетичні. Речовини поверхнево активні і мила. Методи визначення масової частки води — На заміну ГОСТ 22567.14-84
ДСТУ 2665-94 (ГОСТ 22567.15-95) - Засоби мийні синтетичні. Метод визначення мийної здатності
ДСТУ 2972-94 (ГОСТ 25644-96) - Засоби миючі синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги — На заміну ГОСТ 25644-68 (Замінено на ДСТУ 2972:2010) з 2011-07-01
ДСТУ 2972:2010 - Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування. - На заміну ДСТУ 2972-94 (ГОСТ 25644-96) Чинний з 2011-07-01
ДСТУ 3126-95 - Засоби мийні синтетичні. Терміни та визначення
ДСТУ 3796-98 - Засоби піномийні. Технічні умови
ДСТУ EN 1262:2007 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначання рН розчинів чи дисперсій (EN 1262:2003, IDT)
ДСТУ EN 1557:2009 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення колориметричних характеристик оптично прозорих забарвлених рідин (продуктів) як координати X, Y, Z кольору пропускання (EN 1557:1996, IDT)
ДСТУ EN 1791:2009 - Речовини поверхнево-активні. Жирні алкілдиметиламіноксиди. Метод визначення вмісту амін оксиду (EN 1791:1997, IDT)
ДСТУ EN 1890:2008 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення точки помутніння неіоногенних поверхнево-активних речовин, одержуваних конденсацією етиленоксиду (EN 1890:2006, IDT)
ДСТУ EN 12728:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної здатності методом збивання перфорованим диском (EN 12728:1999, IDT)
ДСТУ EN 12829:2008 - Речовини поверхнево-активні. Приготування води відомої кальцієвої твердості (EN 12829:1977, IDT)
ДСТУ EN 12836:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення водного числа алкоксильованих продуктів (EN 12836:2002, IDT)
ДСТУ EN 13267:2009 - Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту води методом Карла Фішера (EN 13267:2001, IDT)
ДСТУ EN 13268:2008 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту етиленоксидних і пропіленоксидних груп в етиленоксидних і пропіленоксидних аддуктах (EN 13268:2001, IDT)
ДСТУ EN 13270:2009 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту активної речовини в алкілдиметилбетаїнах (EN 13270:2001, IDT)
ДСТУ EN 13273:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту неіоногенних речовин в аніонних поверхнево-активних речовинах із використанням високочутливої рідинної хроматографії (ВЧРХ) (EN 13273:2001, IDT)
ДСТУ EN 13320:2008 - Речовини поверхнево-активні. Газохроматографічний метод визначення слідових кількостей вільного етиленоксиду в етоксилатах (EN 13320:2002, IDT)
ДСТУ EN 13405:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення діалкілтетралінів у лінійному алкілбензолі методом високочутливої рідинної хроматографії (ВЧРХ) (EN 13405:2002, IDT)
ДСТУ EN 13435:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту вільних амінів у алкілдиметилбетаїнах (EN 13435:2001, IDT)
ДСТУ EN 13560:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту амідного азоту методом потенціометричного титрування (EN 13560:2001, IDT)
ДСТУ EN 13716:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення загального основного азоту методом потенціометричного титрування (EN 13716:2001, IDT)
ДСТУ EN 13717:2009 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення первинного, вторинного та третинного амінного азоту потенціометричним титруванням (EN 13717:2002, IDT)
ДСТУ EN 13926:2009 - Речовини поверхнево-активні. Алкоксильовані похідні. Метод визначення гідроксильного числа з використанням N-метилімідазолу (EN 13926:2003, IDT)
ДСТУ EN 13955:2009 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення точки Крафта і розчинності йоногенних поверхнево-активних речовин (EN 13955:2002, IDT)
ДСТУ EN 13996:2009 - Речовини поверхнево-активні. Здатність і нездатність до піноутворення. Метод перемішування з використанням турбіни (EN 13996:2002, IDT)
ДСТУ EN 14210:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин методом скоби або кільця (EN 14210:2003, IDT)
ДСТУ EN 14981:2009 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту розчинників з високою точкою кипіння в рідких мийних засобах з використанням газорідинної хроматографії (EN 14981:2006, IDT)
ДСТУ EN ISO 6845:2010 - Речовини поверхнево-активні. Технічні алкансульфонати. Визначення середньої відносної молекулярної маси алканмоносульфонатів та вмісту алканмоносульфонату (EN ISO 6845:2003, IDT) Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 304:2007 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення поверхневого натягу витягуванням рідинних плівок (ISO 304:1985, IDT)
ДСТУ ISO 696:2005 - Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної здатності модифікованим методом Росс-Майлса (ISO 696:1975, IDT)
ДСТУ ISO 697:2005 - Речовини поверхнево-активні та порошки мийні. Метод визначення піозірної щільності (ISO 697:1981, IDT)
ДСТУ ISO/TR 896:2007 - Речовини поверхнево-активні. Наукова класифікація (ISO/TR 896:1977, IDT)
ДСТУ ISO 1063:2008 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення стабільності у твердій воді (ISO 1063:1974, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 29264-91(ИСО 1063-74))
ДСТУ ISO 2131:2005 - Речовини поверхнево-активні. Спрощена класифікація (ISO 2131:1972, IDT)
ДСТУ ISO 2267:2005 - Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи готування та використання чистого контрольного зразка бавовняної тканини (ISO 2267:1986, IDT)
ДСТУ ISO 2271:2007 - Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Визначення аніонної поверхнево-активної речовини методом двофазного титрування ручним або механічним способом (ISO 2271:1989, IDT)
ДСТУ ISO 2456:2005 - Поверхнево-активні речовини. Вода, як розчинник, для випробування. Технічні вимоги і методи випробування (ISO 2456:1986, IDT)
ДСТУ ISO 2869:2006 - Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Аніонні поверхнево-активні речовини, що гідролізуються в лужному середовищі. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин, які гідролізуються та не гідролізуються (ISO 2869:1973, IDT)
ДСТУ ISO 2870:2006 - Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин, які гідролізуються та не гідролізуються у кислому середовищі (ISO 2870:1986, IDT)
ДСТУ ISO 2871-1:2005 - Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 1. Високомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини (ISO 2871-1:1988, IDT)
ДСТУ ISO 2871-2:2005 - Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 2. Низькомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини (між 200 і 500) (ISO 2871-2:1990, IDT)
ДСТУ ISO 4198:2005 - Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні для ручного миття посуду. Настанови щодо порівняльного випробування для оцінювання експлуатаційних властивостей (ISO 4198:1984, IDT)
ДСТУ ISO 4312:2005 - Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи аналізу та випробування чистого контрольного зразка бавовняної тканини (ISO 4312:1989, IDT)
ДСТУ ISO 4314:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення вільної лужності чи вільної кислотності титриметричним методом (ISO 4314:1977, IDT)
ДСТУ ISO 4315:2008 - Речовини поверхнево-активні. Визначення лужності титриметричним методом (ISO 4315:1977, IDT)
ДСТУ ISO 4317:2006 - Речовини поверхнево-активні та засоби мийні. Визначення масової частки води методом Карла Фішера (ISO 4317:1991, IDT)
ДСТУ ISO 4319:2005 - Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні для прання тканин. Настанови щодо проведення порівняльних випробувань (ISO 4319:1977, IDT)
ДСТУ ISO 6388:2007 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення текучості з використанням ротаційного віскозиметра (ISO 6388:1989, IDT)
ДСТУ ISO 6836:2008 - Речовини поверхнево-активні. Допоміжні засоби для мерсеризації. Оцінювання активності змочувачів визначенням швидкості усаджування бавовни (ISO 6836:1983, IDT)
ДСТУ ISO 6839:2006 - Поверхнево-активні аніонні речовини. Метод визначення розчинності у воді (ISO 6839:1982, IDT)
ДСТУ ISO 6842:2008 - Речовини поверхнево-активні. Сульфітовані етоксильовані спирти та алкілфеноли. Метод визначення загального вмісту активної речовини (ISO 6842:1989, IDT)
ДСТУ ISO 6889:2008 - Речовини поверхнево-активні. Метод визначення три фазного натягу витягуванням рідинних плівок (ISO 6889:1986, IDT)
ДСТУ ISO 7535:2005 - Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні для миття посуду в побутових посудомийних автоматах. Настанови щодо порівняльного випробування для оцінювання експлуатаційних властивостей (ISO 7535:1984, IDT)
ДСТУ ISO 8022:2006 - Поверхнево-активні речовини. Визначення змочувальної здатності методом занурювання (ISO 8022:1990, IDT)
ДСТУ ISO 8214:2006 - Поверхнево-активні речовини. Порошки мийні. Гравіметричний метод визначення неорганічних сульфатів (ISO 8214:1985, IDT)
ДСТУ ISO 8215:2006 - Поверхнево-активні речовини. Порошки мийні. Гравіметричний метод визначення масової частки діоксиду кремнію (ISO 8215:1985, IDT)
—————
розділ 71.100 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "71.100.40" в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»